جفت ارز

Update GBPUSD FREESIGNAL

Update GBPUSD


زمان معامله به 170 ساعت افزایش میابد.

معامله 73 ساعت بعد به سمت هدف خود حرکت خواهد کرد.

دو هدف خواهیم داشت هدف اول در 1.42875 قرار دارد.

هدف دوم در 1.44001 میباشد.هدف دوم بعد از کسب هدف اول فعال میشود در صورتی که قصد ماندن تا هدف دوم را دارید باید حد زیان به زیر هدف اول منتقل شود.

حد زیان هم اکنون به 1.39227 منتقل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید