ارز رمز

shiba analysis FREE

SHIBUSD


روند اصلاحی تا 21 دسامبر ادامه خواهد داشت.

افت قیمت تا تاریخ یاد شده تا 0.00003040 ادامه خواهد داشت.

بعد از اتمام دوره اصلاحی موج صعودی جدید آغاز میشود.

دیدگاهتان را بنویسید