جفت ارز

GBPJPY FREE SIGNAL

GBPJPY


SELL

Fracture: 154.994

-/42°

TP = 154.762

SL= 155.247

72.00%

111H

دیدگاهتان را بنویسید