پرسش و پاسخ

محمد قربانیان
bittermoon.mohammad@gmail.com
89.165.96.89
سلام بی زحمت زنجان رو بررسی میفرمایید و اینکه ماندن در این سهم توصیه میشه یا تعویض با سهام معرفی شده 20 درصد در زیان هستم

با سلام 

این سهم دو ماه بعد به سیکل زمانی مهمی میرسد که باید واکنش سهم در این زمان مورد بررسی قرار بگیرد.به نظر میرسد از زمان فعلی تا زمان اعلام شده روند در محدوده فعلی به صورت نوسانی عمل نماید. به طور خلاصه روند این سهم در این زمان و واکنش سهم در این مقطع زمانی به 730تومان مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید