پرسش و پاسخ

K.ranjbar
k.ranjbar69@gmail.com
5.124.146.46
سلام استاد وخارزم ۵۲۰ت ورود کردم منفی های امروزش و صف فروشش برای چیه خروج بزنیم؟
یا با رانفور تعویض کنیم؟

با سلام

همانطور که در کانال تلگرامی نیز تحلیل شد ،میتوانید از این سهم خروج بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید