GBPUSD-353PIP⭐️⭐️⭐️

GBPUSD SELL Fracture:1.37809 -/25° TP = 1.34280 SL= 1.39308 75.00% 292 H

BTC-14%

BTCUSD SELL Fracture:71497.42 -/52° TP = 62440.31 SL= 74893.83 75.00% 109 H

GBPNZD-280PIP⭐️⭐️

GBPNZD SELL Fracture:1.92489 -/29° TP = 1.89695 SL= 1.94135 77.00% 68 H

GBPCAD-182PIP⭐️

GBPCAD BUY Fracture:1.70375 +/20° TP = 1.72204 SL= 1.68841 76.00% 134 H

بلاکچین چیست؟ آیا بلاکچین امن است؟ مزایا و معایب بلاکچین که باید از آن آگاه باشید.

بلاکچین چیست؟ آیا بلاکچین امن است؟ مزایا و معایب بلاکچین که باید از آن آگاه باشید. بلاکچین پیچیده به نظر

IOT-18%

IOTUSD *معامله گران با حجم بیشتر از استاندارد مجاز به بازگشایی پوزیشن نیستند. SELL Fracture:1.1839 -/22° TP = 1.0604 SL=

ورود به این سهم برای نوسانگیری 60درصدی

ورود به این سهم برای نوسانگیری 60درصدی بجهرم  تحلیل بر اساس: الیوت گن روند آینده سهم بر اساس این تحلیل:کوتاه

محمد قربانیان bittermoon.mohammad@gmail.com 83.122.59.110 تحلیل ها ابتدای مهر واقعا مورد انتقاد بوده واقعا مخصوصا نقره و طلا و استاپ های

آپدیت تحلیلی از شارک. در این سطح سیو سود کنید.

آپدیت تحلیلی از شارک. در این سطح سیو سود کنید. سهم در دو سطح 2500 تومان و 3200 تومان پیشنهاد

EURUSD-201PIP⭐️⭐️

EURUSD BUY Fracture:1.16434 +/41° TP = 1.18469 SL= 1.15168 74.00% 231 H