0

پرسش و پاسخ1

NZDCHF-125PIP

NZDCHF 🔷 موقعیت: فروش 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 21 مرداد           ساعت  00:01 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 0.60686   🔷 زاویه یا شیب مثبت °-52 است.    🟢 حد سود 0.59436   🔴حد زیان   0.61168   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد 1برابر حجم استاندارد است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف135

USDCAD-130PIP

USDCAD 🔷 موقعیت: فروش 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 20 مرداد           ساعت  00:16 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 1.27758   🔷 زاویه یا شیب مثبت °16+ است.    🟢 حد سود 1.26450   🔴حد زیان   1.29057   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد 1برابر حجم استاندارد است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف48 ساعت میباشد.

GBPAUD-216PIP

GBPAUD 🔷 موقعیت: فروش 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 20 مرداد           ساعت  00:00 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 1.72291   🔷 زاویه یا شیب مثبت °16+ است.    🟢 حد سود 1.69733   🔴حد زیان   1.73902   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد 1برابر حجم استاندارد است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف58 ساعت میباشد.

mohsen mohsen hasankhoshdel2007@gmail.com 109.108.191.0 عرض سلام و احترام اگر امکان دارد نماد رانفور را تحلیل بفرمائید. آیا تا مهر رشدی براش متصور است یا با نمادهایی که پیشنهاد شده جایگزین گردد. با تشکر با سلام سهم به شرط عدم شکست 348 تومان مستعد رشد به سمت هدف اولیه 580 تومان است. روند دو هفته آینده سهم بسیار با اهمیت است

BTCUSDT

BTC 🔷 موقعیت: خرید 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 22 مرداد           ساعت  00:00 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 25064   🔷 زاویه یا شیب مثبت °16+ است.    🟢 حد سود 30316.00   🔴حد زیان   22087.00   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد  20 درصد از کل سرمایه است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف 2 ماه میباشد.

XAU-360PIP

XAU 🔷 موقعیت: خرید 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 20 مرداد           ساعت  00:14 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 1785.56   🔷 زاویه یا شیب مثبت °37+ است.    🟢 حد سود1823.10   🔴حد زیان   1754.98   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد  1 برابر حجم استاندارد است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف 82ساعت میباشد.

Updating AUDUSD

Updating AUDUSD *اگر حساب شما توانایی مارتینگل کردن را ندارد، پوزیشن را با یک زیان کوتاه ببندید. در صورت مجاز بودن حجم سرمایه شما در سطح 0.72932 مرحله دوم معامله را با دوبرابر حجم قبلی در مسیر SELL بازگشایی کنید. استاپ را به 0.76847 منتقل کنید. هدف در .0.66724 قرار بگیرد این معامله دو هدف دارد که فعلا هدف اول معتبر است و مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف 243 ساعت میباشد.

Updating PAXG

Updating PAXG از محدوده 1824.00 تا 1850.00 دلار میتوانید اقدام به باز کردن پوزیشن فروش در این ارز نمود. هدف در 1628.72 دلار قرار دارد. مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف 600 ساعت یا یک ماه خواهد بود. استاپ لاس نیز در 1995.42 جا خوش کرده 

DX-224PIP

DX 🔷 موقعیت:خرید 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 21مرداد           ساعت  00:20 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 106.921   🔷 زاویه یا شیب مثبت °+45 است.    🟢 حد سود    109.147   🔴حد زیان   105.278   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد  1  برابر حجم استاندارد است.   ⚠

XRPUSDT

XRP 🔷 موقعیت:خرید 📈   🔷 شروع اثر تحلیل 20مرداد           ساعت  00:00 (تهران) 🔷 محدوده شروع اثر: 0.36172   🔷 زاویه یا شیب مثبت °+23 است.    🟢 حد سود    0.44048   🔴حد زیان   0.31429   ⚠️ حجم پیشنهادی بر مبنای حجم استاندارد  1  برابر حجم متعارف است.   ⚠️مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف 2 ماه میباشد.