جفت ارز

هفته ای پر بار برای فارکس خواهیم داشت.

در بررسی فاند تک ارزها در بازار به دو سطح انرژی ذخیره شده بسیار بالایی در دو تک ارز دلار و ین ژاپن برخورد میکنیم.

پیش بینی ما بر این است طی هفته جاری دلار و ین بیشترین حرکت را به واسطح سطح تجمع انرژی داشته باشند.

اما به طور کلی این هفته در دلار کانا و اغلب ارزها دیگر نیز نقاط پیوت مناسب برای تخلیه انرژی مشاهده میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید