ارز رمز

هدف اصلی موج نزولی اتریوم*رایگان

هدف اصلی موج نزولی اتریوم


هدف اصلی موج فعلی در 1349.91$ قرار دارد.

در این مقطع میتوان خرید ها را آغاز کرد.

زمان حرکت موج بعدی 61 روز دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید