رزومه تحلیلی

عملکرد تحلیل های مهر 1400 بازار فارکس

عملکرد تحلیل های مهر 1400 بازار فارکس


مجموع کل تحلیل های انجام شده در مهر ماه: 62 تحلیل

بازدهی کل سیگنالهای مهر 1400 بر اساس پیپ: 4792PIP

تعداد تحلیل هایی که فعال نشده و سود و زیانی به همراه نداشته است: 5 تحلیل

تعداد تحلیل هایی که استاپ آنها فعال شده و با زیان همراه شده اند: 12 تحلیل

درصد تحلیل هایی که به هدف برخورد کرده اند: %81 درصد

 

 

در تصویر زیر نمودار بازدهی سیگنالهای سایت از مارس 2021 را مشاهده میکنید:


 

 

در جدول زیر ریز تحلیل ها به همراه میزان سود هر یک را مشاهده میکنید:


دیدگاهتان را بنویسید