ارز رمز

زمان ورود به توکن فرا رسید.120 درصد قیمت صعود خواهد کرد.

زمان ورود به توکن فرا رسید.


در ادامه تحلیل قبلی مسیر نزولی تا حمایت مشخص شده باز شد.

هم اکنون بعد از 16 روز مسیر صعودی جدیدی باز خواهد شد.

BATUSD

BUY

Fracture: 1.10679

+/49°

TP = 2.42593

SL= 0.63651

63.00%

43D

دیدگاهتان را بنویسید