ارز رمز

زمان ریزش اتریوم

زمان ریزش اتریوم


همزمان با کراس زمانی بیت کوین 59 روز معاملاتی بعد به انتهای سیکل موج صعودی میان مدت اتریوم میرسیم.

تا کنون در دو نقطه جابه جایی ارز مشاهده میشود که دلیل اصلی برگشت و ریزش قیمت در ارز خواهد بود اما بعید نیست توزیع در یک مرحله دیگر کامل شده و روند وارد یک دوره میان مدت ریزشی شود.

بنابر دوره زمانی سقف بعد از قیمت 2800$ تا 3050$ محدوده سقف از نظر پرایسی است.

بنابراین بعد از 2800$ باید ریسک به شدت کاهش یافته و خروج انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید