ارز رمز

تحلیل روند ریپل برای هشت ماه آتی *رایگان

RIPPLE


*از نظر زمانی روند سه ماه آتی نزولی خواهد بود. دو سطح جهت توقف ریزش وجود دارد سطح اول در 0.62927 است و سطح دوم در 0.32672 میباشد. سناریوی ما برای  ورود مطمئن در سطح دوم طراحی شده 

XRPUSD


BUY

Fracture: 0.32672

08.27.2021

+/70°

TP = 1.22523

SL= 0.23521

76.00%

5 M

دیدگاهتان را بنویسید