0

رزومه تحلیلی بازار فارکس از دی 1401 تا خرداد 1402

رزومه تحلیلی بازار فارکس از دی 1401 تا خرداد 1402


دی ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 32 تحلیل

کل سود به دست آمده : 1940 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 5 تحلیل معادل 15% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 8 تحلیل  معادل 25% درصد از کل تحلیل ها 


بهمن ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 56 تحلیل

کل سود به دست آمده : 4617 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 14 تحلیل معادل 25% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 6 تحلیل  معادل 10% درصد از کل تحلیل ها 


اسفند  ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 54 تحلیل

کل سود به دست آمده : 4160 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 10 تحلیل معادل 18% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 9 تحلیل  معادل 16% درصد از کل تحلیل ها 


فروردین ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 51 تحلیل

کل سود به دست آمده : 5176 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 7 تحلیل معادل 13% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 5 تحلیل  معادل 9% درصد از کل تحلیل ها 


اردیبهشت ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 65 تحلیل

کل سود به دست آمده : 7126 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 9 تحلیل معادل 13% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 8 تحلیل  معادل 12% درصد از کل تحلیل ها 


خرداد ماه:

کل تحلیل ها در این ماه : 56 تحلیل

کل سود به دست آمده : 5467 pip

تعداد تحلیل هایی که استاپ لاس خود را فعال کرده اند: 9 تحلیل معادل 16% درصد از کل تحلیل ها 

تعداد تحلیل هایی که فیل شده و شرایط بازگشایی را پیدا نکرده اند: 9 تحلیل  معادل 16% درصد از کل تحلیل ها 

 در تصاویر زیر روند بازدهی سیگنالها از ابتدای سال 2023 و از سال 2021 ارائه شده است 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tahlil-gar.com/?p=1000011967
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر

نظرات

0 نظر در مورد رزومه تحلیلی بازار فارکس از دی 1401 تا خرداد 1402

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.