0

تعریف زمان از نگاه تحلیلگر: زمان چیست؟

همه چیز در این جهان در حال حرکت است،از سیاره ها تا ذره شنی که در قعر دریاها قرار دارد.روزگاری ،سنگی در کوه ها با فرسایش باد و باران خرد شده و سپس به ذره ای شن تبدیل شده و سپس دیگر بار در قعر دریا با فشردگی به سنگ تبدیل میشود و تا ابد این چرخه ادامه خواهد داشت.

هیچ چیز در این جهان بی حرکت نیست جز چیزی که مرده باشد. این جهان به مثال دو چرخ دنده هستند که بر روی هم در حرکت هستند و هر آنچه که با او حرکت کند، او را با سرعت بیشتر حرکت میدهد و هر آنچه که باستید در آن چرخنده خرد میشود.

اما این حرکت به چه گونه است:

یک الکترون را در نظر بگیرید، در درون او الکترون ها به دور هسته میچرخند و اما خود یک الکترون نیز در حال حرکت است تا یک بار مثبت و یا منفی شکل گرفته و یک جریان تشکیل میشود. دقیقا این حرکت های الکترون با قانون الیوت هماهنگی دارند. ((موج های بزرگتر از شکل گیری موج های کوچکتر به وجود می آیند))

اگر شما قیمت را برای یک لحظه فریز کنید متوجه حرکت جنبشی داخل آن میشوید که توسط رقابت عرضه و تقاضا شکل میگیرد.بدون شک جریان روند صعود یا نزولی شکل نخواهد گرفت مگر با تجمیع انرژی که حاصل فرسایش عرضه و تقاضا است.

اگر بخواهیم رابطه ای را برای این حرکت در نظر بگیریم مثال نوار قلب بسیار زیباست. اگر دقت کرده باشید حرکت قلب دو نوع است یک نوع حرکت جنبشی در یک لحضه و حرکت دوم نیز یک حرکت رو به جلو است و قطعا حرکت دوم از حرکت اول شکل میگیرد. همه چیز در این عالم این گونه عمل میکند.هر چیزی که شما فکر آن را بکنید

این اصل زمان است که یک رابطه سینوسی میباشد. اقتصاد های کلان نیز در این رابطه حرکت میکنند. تغییرات بنیادی سود شرکت های نیز در این رابطه حرکت میکند.افت و خیز سود آوری گروه و شرکت ها (همانند سیمان و یا سایر گروه ها)نیز با این رابطه شکل میگیرد.

زمان این رابطه است. زمان یک رابطه سینوسی است.

و حال اگر این سینوس ها را به هم وصل کنیم و از آنها یک تصویر سه بعدی درست کنیم متوجه یک مخروط میشویم. قیمت ها در داخل این مخروط ها در حال حرکت هستند. شما در داخل این مخروط ها در حال زندگی هستید. جهان در داخل این مخروط در حال حرکت است.

حال باید گفت چگونه ممکن است تحلیلی انجام شود بدون در نظر گرفتن زمان؟

در دوره صفر تا صدوبیست به تفسیر به این موضوع پرداخته ایم و تحلیل هایی را که با زمان درگیر است انجام میدهیم.

مقاله از:تحلیلگر

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tahlil-gar.com/?p=1000000631
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر

نظرات

0 نظر در مورد تعریف زمان از نگاه تحلیلگر: زمان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.