تحلیل برتر

آپدیت تحلیلی شستا رایگان

آپدیت تحلیلی شستا


شستا

 سیگنال بر اساس: الگوهای هارمونیک پیشرفته گن-تحلیل عددی

منطقه ورودی: سطوح فعلی قیمتی

زمان تقریبی حرکت سهم:از محدوده فعلی زمانی

قطعیت شروع ترند: همزمان با رشد قیمت حجم به طور محسوسی باید افزایش یابد

هدف روند:هدف در 2400 تومان

حد زیان در 840 تومان

مدت زمان مورد نیاز برای کسب هدف: 3 ماه

شتاب صعود :روند صعودی آرام و ملایم خواهد بود.

میزان ریسک سهم: ریسک ورود بسیار پایین است.

دیدگاهتان را بنویسید